โครงการพัฒนาสื่อความรู้ ความรักและความหวงแหน
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Media Development to Stimulate Affection and
Appreciation of Songkhla Lake Basin


เป็นภารกิจที่ 6 ใน 7 ภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาไว้วางใจ
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการ
7 ภารกิจทั้งหมด มีดังนี้

1. การมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนและรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างชุดข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น
(ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนา) มรภ. สงขลา
2. การสร้างฐานข้อมูล (อ.เฉลิมชนม์ วรรณทอง) มรภ. สงขลา
3. การจัดทำ GIS (อ.ศักดิ์ชาย คงนคร) มรภ. สงขลา
4. การจัดทำ GIS แหล่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (อ.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์)
มรภ. สงขลา
5. การจัดทำสื่อบูรณาการ (ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี) มรภ. สงขลา
6. การจัดทำสื่อบนเว็บ (อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. การสร้างหลักสูตร (ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล) มรภ. สงขลา

*GIS คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เรียกชื่อเต็มๆ ว่า
Geographic Information System

 
วิกฤตทะเลสาบสงขลา ThaiPBS
http://www.youtube.com/watch?v=lIm0PW2vgb0 อ.วิวัฒน์  สุทธิวิภากร   &n... (ดู:3165)
พินิจนคร ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1 และ 2
ตอนที่ 1  http://www.youtube.com/watch?v=kTwDNCkM3ik&feature=related ... (ดู:3397)
พินิจนคร - ประวัติศาสตร์ อารยธรรมเมืองเก่าสงขลา
http://www.youtube.com/watch?v=0FGVLK7PjUM ออกอากาศทาง ThaiPBS วันพุธที่ 31 ส.ค.... (ดู:5585)
ขอแสดงความยินดีกับ
ขอแสดงความยินดีกับ จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้รังสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้กับ"เลสาบเรา"... (ดู:2786)
กรุณาเลือกรายการ
ไม่พบข้อมูล